POLITIKA KVALITY

1. KONTEXT SPOLEČNOSTI A STRATGICKÉ ZAMĚŘENÍ

 • Politika R.T.S. spol. s r.o. vychází ze strategie trvalého rozvoje a zlepšování kvality produktů vedoucích ke splnění požadavků zákazníků a dalších zainteresovaných stran včetně péče o zdraví zaměstnanců a ochranu životního prostředí.

2. RÁMEC PRO STANOVOVÁNÍ CÍLŮ

 • Rostoucí výkonnost společnosti.
 •  Udržitelnost významných zákazníků.
 • Kvalitní a spokojený pracovní tým.
 • Účelné zdokonalování a efektivní využívání zdrojů.

3. PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POVINNOSTÍ

 • Dodržování závazných právních a jiných požadavků.
 • Plnění norem a požadavků EU.
 • Kompatibilita produktů s legislativou zahraničních zákazníků.

4. ROZVOJ SPOLEČNOSTI

 • Růst odborné kvalifikace zaměstnanců.
 • Férová a úspěšná soutěž s konkurencí.
 • Růst výkonnosti v modelových procesech IT.
 • Orientace na strategické technologické trendy a systémy.

5. ZÁVAZEK KE ZLEPŠOVÁNÍ

 • Vedení společnosti R.T.S. cs, spol. s r.o. a její zaměstnanci se zavazují k trvalému zlepšování kvality svých produktů a sytému managementu kvality, jako účinného nástroje ke zvyšování spokojenosti zákazníka.