Naše řešení

Společnost R.T.S. se od svého počátku profiluje jako dodavatel MES systémů (Manufacturing Execution Systems), tedy výrobních informační systémů. Vytváříme komunikací mezi podnikovými informačními systémy a systémy, které řídí výrobu.

Máme více než 25 let zkušeností s vývojem a dodávkou. Známe potřeby konkrétních byznys oblastí a při tvorbě řešení využíváme znalosti procesů a zkušenosti z předchozích projektů.

Při návrhu a tvorbě informačního systému výroby využíváme zkušenosti a znalosti výrobních technologií různých průmyslových odvětvích, především z hutnictví a strojírenství. 

Disponujeme rozsáhlými zkušenostmí pro jednoznačnou identifikaci materiálu i výrobků v náročných podmínkách těžkého průmyslu a hutnictví. 

Sledujeme moderní technologie a trendy v odvětví. Vytváříme unikátní řešení, která vychází z důkladné analýzy potřeb zákazníka a dokážeme splnit i jeho individuální potřeby tak, aby mu naše řešení pomáhala. Soustředíme se na naplnění cílů a měřitelný technologický i ekonomický přínos

 • IS výroby řešené na míru
 • Vlastní modulové řešení IS
 • Implementace IS třetích stran
 • Outsourcing IT specialistů
 • Dodávka HW řešení na míru
 • Zákaznická podpora

Více jak 25 let vyvíjíme a implementujeme výrobní informační systémy na základě našich zkušeností z mnoha projektů z různých výrobních i nevýrobních odvětví. Projekty jsme realizovali jak v ČR, tak i ve světě. 

Výrobní informační systémy umožňují podnikům další zefektivnění řízení výroby, kvalitu a míru dokumentace i při existenci funkčního celopodnikového informačního systému (ERP) a nasazené automatizaci technologií.

Nezbytnou součástí projektů je systémová integrace celopodnikových informačních systémů a jiných systémů, které řeší výrobu s cílem dokumentace výrobního procesu, která umožní celkový pohed na výrobu a další analýzy dat. 

Realizace IS řešeného na míru zahrnuje služby pracovníků z R.T.S. cs spol. s r.o.:  

 • Konzultaci, analýzy a studie výrobních informačních systémů MES
 • Realizaci samotného řešení 
 • Podporu a servis výrobního IT
 • Školení a semináře

Naše dlouholeté zkušenosti potvrzují, že specifické požadavky konkrétních výrobních podniků lze výhodně řešit aplikacemi navrženými na míru s využitím standardních modulů. Funkce respektují požadavky a provozní zvyklosti koncového uživatele a přitom informační systém spoléhá na ověřené produkty a hotové moduly.

Nabízíme vlastní modulové řešení MES sytému pro výrobní podniky. Na základě naší spolupráce s výrobními podniky jsme vyvinuli standardní moduly, které řeší výrobní proces z pohledu IT.  Standardní moduly zle přizpůsobit požadavkům a provozním zvyklostem koncového uživatele a tak jsou zcela přizpůsobitelné Vašim potřebám. 

Nezbytnou součástí projektů je systémová integrace stávajích informačních systémů s nabízenými moduly, tj. primárně s ERP, ale i s různými systémy na správu dokumentů, docházkovým systémem aj.

Jaké výrobní požadavky řeší naše výrobní moduly? 

RTS MES  se skládá z několika customizovatelných modulů, které jsou mezi sebou a okolím propojeny pomocí standardizovaných rozhraní.

Moduly výrobního procesu

   • Řízení procesů, údržby a kvality výroby
   • Tracking - sledování výroby (logistika výroby)
      • Evidence výrobních zakázek 
      • Monitoring výrobního procesu
      • Plánování a rozvrhování výroby
      • Vedení výroby včetně vyrobního protokolu 
      • Sledování licích součástí, oběhu licích pánví a tepelného stavu (entalpie) licí pánve 
      • Sledování odlévání oceli
      • Sledování toku materiálu
   • Kontrola jakosti 
   • Jednoznačná identifikace materiálu i výrobků
   • Evidence stavu skladu a pohybů na skladě včetně skladu vstupních materiálů a hotových produktů 
   • Optimalizace vsázky
   • Virtuální měření - určování hodnot těžce měřitelných nebo neměřitelných veličin a jejich predikce

Moduly sběru dat v rámci výrobního procesu 

 • Sběr, archivace a poskytování dat v rámci celého životního cyklu výroby 

Moduly zpracování a analýzy technologických a výrobních dat

 • Ekonomika výrobního procesu
 • Analýza a optimalizace výroby 
 • Analýza výkonnosti – bilancování
 • Nákladové a výrobní modely 
 • Podpora údžby

ICONICS 

ICONICS Inc.R.T.S. cs, spol. s r.o.
systémový integrátor ICONICS.

R.T.S. cs je partnerem společnosti ICONICS v realizaci projektů, kde R.T.S. cs vystupuje jako integrátor a ICONICS poskytuje softwarová řešení pro automatizaci, která vizualizují, historizují, analyzují a mobilizují informace v reálném čase pro jakoukoli aplikaci na jakémkoli zařízení.

Nabízíme

 • softwarové produkty systému firmy ICONICS
 • služby spojené s produkty, konzultace, školení, údržbu Vašeho systému
 • komplexní i dílčí řešení informačního systému vizualizace výroby na základě produktů ICONICS

PI™ System

OSIsoft R.T.S. cs, spol. s r.o.
systémový integrátor OSIsoft.

R.T.S. cs je zástupcem americké společnosti OSIsoft na českém trhu od roku 1995, v dnešní době systémovým integrátorem jejího produktu PI™System.

Můžeme se pochlubit referencemi systémů zpracování technologických a výrobních dat v České republice i v zahraničí.

Nabízíme

 • softwarové produkty systému PI™
 • služby spojené s produkty PI™, konzultace, školení, údržbu Vašeho systému
 • komplexní i dílčí řešení informačního systému výroby na základě produktů systému PI™

Naše společnost se specializuje na dodávku služeb v oblasti informačních technologií s cílem nabídnout klientům komplexní IT řešení. Jednou z našich aktivit je outsourcing našich specialistů. Chápeme, že mnoho IT projektů má problémy s plánováním pracovní síly a tak najmutí externích expertů je výhodným řešením. 

IT specialisté, které Vám můžeme nabídnout k outsourcingu:

 • Projektoví manažeři
 • Konzultanti, business analytici  
 • SW architekti
 • Programátoři
 • Databázoví specialisté
 • Testeři
 • Pracovníci v oblasti podpory a správy IT

A další. 

Firma R.T.S. cs spol. s r.o. zabezpečuje komplexní dodávky hardwaru a softwaru renomovaných výrobců. Dodáme a nainstalujeme Vám naše nejlepší hardwarová a softwarová řešení. Jsme partnerem světových dodavatelů technického a programového vybavení. Máme zkušenosti s dodávkou jak PC, notebooků, tak i s vybavením potřebným pro jednoznačnou identifikaci materiálu (čtečky, aj.)

R.T.S.cs nabízí zabezpečení externí zákaznické podporu svým zákazníkům a partnerům. V této oblasti nabízíme veškeré služby související s podporou provozu informačních systémů. Jedná se jak o podporu v rámci projektů, kde jsme zhotovitelem, tak i o samostatnou službu pro klienty. 

V rámci projektů, kde dodáváme softwarové řešení je naším cílem nejen poskytnout zákazníkovi kvalitní produkt včetně jeho aplikace a testování, ale i následnou podporu. 

Nabízíme následující varianty zákaznické podpory: 

 • Hot-line - kvalifikovaná telefonická podpora 
 • Email podpora - podpora realizována prostřednictvím mailu 

Rádi byste získali řešení přímo na míru Vašim potřebám?