Naše řešení

Máme více než 20 let zkušeností s vývojem a dodávkou informačních systémů. Známe potřeby konkrétních byznys oblastí a při tvorbě řešení využíváme znalosti procesů a zkušenosti z předchozích projektů. 

Při návrhu a tvorbě informačního systému výroby využíváme zkušenosti a znalosti výrobních technologií různých průmyslových odvětvích, především z hutnictví a strojírenství. 

Sledujeme moderní technologie a trendy v odvětví. Vytváříme unikátní řešení, která vychází z důkladné analýzy potřeb zákazníka a dokážeme splnit i jeho individuální potřeby tak, aby mu naše řešení pomáhala, soustředíme se na naplnění cílů a měřitelný technologický i ekonomický přínos.

IS výroby řešené na míru

Specifické požadavky konkrétních výrobních podniků lze výhodně řešit aplikacemi navrženými na míru s využitím standardních modulů.

Implementace IS třetích stran

Specifické požadavky konkrétních výrobních podniků lze výhodně řešit aplikacemi navrženými na míru s využitím standardních modulů.

Dodávka HW řešení na míru

Specifické požadavky konkrétních výrobních podniků lze výhodně řešit aplikacemi navrženými na míru s využitím standardních modulů.

Vlastní modulové řešení IS

Specifické požadavky konkrétních výrobních podniků lze výhodně řešit aplikacemi navrženými na míru s využitím standardních modulů.

Outsourcing IT specialistů

Specifické požadavky konkrétních výrobních podniků lze výhodně řešit aplikacemi navrženými na míru s využitím standardních modulů.

Zákaznická podpora

Specifické požadavky konkrétních výrobních podniků lze výhodně řešit aplikacemi navrženými na míru s využitím standardních modulů.

IS výroby řešené na míru

Naše dlouholeté zkušenosti potvrzují, že specifické požadavky konkrétních výrobních podniků lze výhodně řešit aplikacemi navrženými na míru s využitím standardních modulů. Funkce respektují požadavky a provozní zvyklosti koncového uživatele a přitom informační systém spoléhá na ověřené produkty a hotové moduly.

Více informací ohledně standardních modulů >> 

Rádi byste získali řešení přímo na míru vašim potřebám? Kontaktujte nás ještě dnes >> 

Vlastní modulové řešení IS

Nabízíme vlastní modulové řešení pro výrobní podniky. Na základě naší spolupráce s výrobními podniky jsme vyvinuli standardní moduly, které řeší výrobní proces z pohledu IT.  Standardní moduly zle přizpůsobit požadavkům a provozním zvyklostem koncového uživatele a tak jsou zcela přizpůsobitelné Vašim potřebám. 

Jaké výrobní požadavky řeší naše výrobní moduly? 

Moduly pro výrobní proces 

 • Řízení procesů, údržby a kvality výroby
 • Tracking – sledování výroby (logistika výroby)
  • Evidence výrobních zakázek 
  • Monitoring výrobního procesu
  • Plánování a rozvrhování výroby
  • Vedení výroby včetně vyrobního protokolu 
  • Sledování licích součástí, oběhu licích pánví a tepelného stavu (entalpie) licí pánve 
  • Sledování odlévání oceli
  • Sledování toku materiálu
 • Kontrola jakosti 
 • Jednoznačná identifikace materiálu i výrobků
 • Evidence stavu skladu a pohybů na skladě včetně skladu vstupních materiálu a hotových produktů 
 • Optimalizace vsázky
 • Virtuální měření – určování hodnot těžce měřitelných nebo neměřitelných veličin a jejich predikce

Moduly sběru dat v rámci výrobního procesu 

 • Sběr, archivace a poskytování dat v rámci celého životního cyklu výroby 

Moduly zpracování a analýzy technologických a výrobních dat

 • Ekonomika výrobního procesu
 • Analýza a optimalizace výroby 
 • Analýza výkonnosti – bilancování
 • Nákladové a výrobní modely 
 • Podpora údžby

Rádi byste získali řešení přímo na míru vašim potřebám? Kontaktujte nás ještě dnes >>